Thứ Năm, Tháng Sáu 30
Shadow

Thẻ: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

GBTC mở khóa: “Ông kẹ” của thị trường tiền mã hóa trong tháng 7?

GBTC mở khóa: “Ông kẹ” của thị trường tiền mã hóa trong tháng 7?

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
GBTC là gì? Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) là mã cổ phiếu đại diện cho quỹ Bitcoin của Grayscale. Một số nhà đầu tư truyền thống không muốn đầu tư trực tiếp vào Bitcoin có thể mua GBTC – nhằm nắm giữ cổ phần trong quỹ BTC. Đây là một cách đầu tư gián tiếp cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Hiện tại, 1 GBTC đại diện cho 0,000940643 BTC. Theo thông tin từ trang web Grayscale, 1 cổ phần GBTC đại diện cho khoảng nắm giữ 0,00094 BTC Khi mua GBTC thay vì mua trực tiếp BTC, nhà đầu tư không phải quan tâm đến việc lưu ký BTC – đã có Grayscale thực hiện thay. Tuy nhiên, có 1 điều khoản là số BTC mà GBTC đại diện sẽ được mở khóa sau 6 tháng. Việc mở khóa GBTC này sẽ được giải thích cụ thể ở phần sau của bài viết. GBTC Premium là gì? Như đã giải thích ở trên, 1 GBTC đại diện c...