Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: #Grayscale #holder #holding #fund

Tổng tài sản tiền điện tử dưới quyền quản lý của Grayscale vượt mốc 10 tỷ USD

Tổng tài sản tiền điện tử dưới quyền quản lý của Grayscale vượt mốc 10 tỷ USD

Thị trường, Tiền điện tử
Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale hiện đang nắm giữ hơn 10 tỷ USD tài sản trong các quỹ của mình. Tổng tài sản dưới quyền quản lý (AUM) của Grayscale hiện vào khoảng 10,4 tỷ USD. Sản phẩm Bitcoin (BTC) của công ty, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), vẫn là quỹ phổ biến nhất. Hiện quỹ này chiếm hơn 80% thị phần trong tổng số AUM với khoảng 8,85 tỷ USD. Xét về đơn vị Bitcoin, GBTC nắm giữ một số lượng lớn khoảng 480.900 BTC, theo The Block Research. Số Bitcoin nằm trong quỹ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Nguồn: The Block Theo sau GBTC là quỹ Grayscale Ethereum Trust (ETHE) – có tổng AUM là khoảng 1,2 tỷ USD. Các quỹ tiền điện tử khác của Grayscale – bao gồm bitcoin cash, ether, horizen, ether classic, litecoin, stellar, XRP và zcash, có AUM nhỏ hơn, trong khoảng từ 1,5 t...