Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: Greyscale

Lỗi dữ liệu – Greyscale không hề thanh lý XRP và XLM

Lỗi dữ liệu – Greyscale không hề thanh lý XRP và XLM

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Người phát ngôn của Grayscale đã xác nhận với Skybit rằng nhà quản lý quỹ không bán lượng lớn XRP và XLM. Dữ liệu Bybt dường như cho thấy việc thanh lý lớn XRP và Stellar Lumen (XLM) của Grayscale Investments vào đầu tuần này là không chính xác, theo công ty đầu tư. Vào thứ Tư, một tập dữ liệu Bybt công khai cho thấy rằng Grayscale Investments đã giảm lượng nắm giữ XRP xuống khoảng 9,19 triệu đơn vị và quỹ cũng cắt giảm lượng nắm giữ XLM của mình hơn 9,74 triệu đơn vị. Theo dữ liệu của Bybt, sự thay đổi ròng về nắm giữ xảy ra trong 24 giờ vào thứ Ba. Skybit đã truy cập dữ liệu trước khi Grayscale phát hành tài sản hàng ngày theo báo cáo quản lý vào thứ Ba và lưu ý trong một bài báo rằng Grayscale đã báo cáo đã bán một lượng đáng kể XRP và XLM. Những nỗ lực để liên hệ với Graysc...