Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Hermez

Polygon “vung” 250 triệu USD mua lại Hermez – Thương vụ đầu tiên có yếu tố sáp nhập token

Polygon “vung” 250 triệu USD mua lại Hermez – Thương vụ đầu tiên có yếu tố sáp nhập token

Thư viện Coin, Tin tức Defi
Polygon (trước đây có tên Matic Network) đã mua lại Hermez Network – một giải pháp mở rộng Ethereum với phương thức ZK-Rollups – với giá 250 triệu USD. Hai dự án cũng đang hợp nhất các token nền tảng của mình – MATIC và HEZ – thỏa thuận sáp nhập token đầu tiên từng ghi nhận trong thị trường tiền mã hóa. Polygon “vung” 250 triệu USD mua lại Hermez – Thương vụ đầu tiên có yếu tố sáp nhập token Thỏa thuận đầu tiên trong lịch sử thị trường tiền mã hóa… Chia sẻ với truyền thông ngày 13 tháng 8, Polygon cho biết các dịch vụ của Hermez sẽ được hợp nhất thành Polygon và dự án mới sẽ được đặt tên là “Polygon Hermez”. Là một phần của thỏa thuận, 26 nhân viên của Hermez cũng sẽ tham gia vào đội ngũ 80 người của Polygon. “Đây (theo hiểu biết của chúng tôi) là sự hợp nhất toàn diện đầu tiên của các...