Chủ Nhật, Tháng Bảy 3
Shadow

Thẻ: Horizon Kinetics

Tiền mã hóa là vũ khí để chống lại sự suy giảm tiền tệ

Tiền mã hóa là vũ khí để chống lại sự suy giảm tiền tệ

Nổi bật, Tin tức
Công ty đầu tư Horizon Kinetics khuyên rằng tiền mã hóa và đất đai là những tài sản tốt nhất để bảo vệ khỏi sự suy yếu của tiền tệ. Tiền mã hóa là vũ khí để chống lại sự suy giảm tiền tệ Công ty đầu tư Contrarian, Horizon Kinetics, đang khuyên các nhà đầu tư tìm cách tiếp xúc với tài sản tiền mã hóa trong bối cảnh những thách thức kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Phát biểu với Financial Times, người đồng sáng lập của Horizon, ông Peter Doyle, cảnh báo rằng đại dịch coronavirus và nợ ngày càng tăng sẽ mở ra một điểm uốn cho nền kinh tế thế giới, ông dự đoán: “Không có gì quay đầu lại sau đại dịch và trên toàn cầu có một vấn đề nợ và nó có nghĩa là vỡ nợ hoặc giảm giá tiền tệ.” Quỹ Horizon’s Paradigm đã phân bổ 1% vào Grayscale’s Bitcoin Trust vào năm 2016, với khoản đầu tư hiện chiếm ...