Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: Huobi Global

Chương trình stake HT và TALK trên Huobi Global nhận 1.98 triệu token Structure (STF)

Chương trình stake HT và TALK trên Huobi Global nhận 1.98 triệu token Structure (STF)

Tin tức
Huobi Global sẽ tổ chức sự kiện Primepool lần thứ 4 vào ngày 13 tháng 9. Người dùng sẽ có thể khóa token HT và TALK để nhận phần chia sẻ tổng giải thưởng 1,98 triệu token STF (Structure). Khóa để nhận thưởng: https://www.huobi.com/en-us/topic/primepool/ Thời gian (Giờ VN) Phần thưởng tối đa khi khóa HT (mỗi ngày) Phần thưởng tối đa khi khóa TALK (mỗi ngày) Số lượng token khóa tối thiểu Số lượng token khóa tối đa Thời hạn khóa Vòng 1  Ngày 13/9 lúc 15:00:00 – ngày 16/9 14:59:59 378,000 STF 150,000 STF 1 HT hoặc 5 TALK 200 HT hoặc 1 triệu TALK Linh động Vòng 2  Ngày 16/9 lúc 15:00:00 – ngày 20/9 15:00:00 70,000 STF 29,000 STF 1 HT hoặc 5 TALK 200 HT hoặc 1 triệu TALK Linh động Quy tắc Snapshot số dư HT và TALK đã khóa của mỗi ngư...