Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: Internet

Hiểu về Web3 – Internet kiểm soát bởi người dùng

Hiểu về Web3 – Internet kiểm soát bởi người dùng

Thư viện Coin, Tin tức
Hiện tại anh em đang sử dụng là Web 2.0 (Web2), bài viết này sẽ cũng anh em tìm hiểu một sự phát triển công nghệ cho web sắp tới là Web 3.0 (Web3). Bài viết này bao gồm 3 phần, phân tích về động cơ cũng như công nghệ phía sau sự phát triển của Web3 bởi Coinbase: Phần 1: Nhược điểm của Internet hiện nay và những vấn đề Web3 có thể giải quyết. Phần 2: Phân tích stack (cách thức lưu trữ dữ liệu) của Web3. Phần 3: So sánh cấu trúc Web2 và Web3. Lưu ý: có một số thuật ngữ anh em tham khảo trước khi đọc để hiểu rõ hơn về Web3: State: trạng thái lưu trữ dữ liệu của client ( máy khách) và server (máy chủ). Stateless: khi client gửi dữ liệu lên server, server thực thi xong, trả kết quả thì “quan hệ” giữa client và server bị “cắt đứt” – server không lưu bất cứ dữ liệu gì của cli...
Metaverse là gì? Cuộc cách mạng của Internet thế hệ tiếp theo

Metaverse là gì? Cuộc cách mạng của Internet thế hệ tiếp theo

Kiến Thức, Nổi bật, Tin tức
Gần đây, Facebook thông báo thành lập một nhóm phụ trách hiện thực hóa tầm nhìn của Mark Zuckerberg về Metaverse. “Đây là một phần quan trọng trong chương tiếp theo của ngành công nghệ”, Mark nói. Ông cho biết trong vòng 5 năm tới, Facebook sẽ chuyển từ “chủ yếu là một công ty truyền thông xã hội sang một công ty Metaverse”. Và đây chính là phát súng báo hiệu một kỷ nguyên Internet mới. Hãy tưởng tượng một thế giới mà bạn có thể ngồi nói chuyện với người yêu, ngồi họp với đối tác hoặc nhậu cùng một bàn với bạn bè ở khoảng cách hàng ngàn km. Nó không chỉ đơn thuần như hai người call video mà thực tế hơn rất nhiều, đặc biệt là với sự kết hợp của 5G. Đây chính là tầm nhìn về tương lai mà Facebook đang hướng tới, điều mà họ coi như bước đại nhảy vọt kế tiếp trong sự phát triển của Internet....