Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: #Joe Biden #bitcoin #crypto #finance

Bloomberg: Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ tốt cho Bitcoin, không tốt cho DeFi

Bloomberg: Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ tốt cho Bitcoin, không tốt cho DeFi

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Trong bản tin tiền điện tử mới nhất của mình, tờ Bloomberg nhận định rằng việc Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ mang lại sự áp dụng chính thống hơn cho Bitcoin (BTC), bao gồm cả việc chấp thuận quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) tiềm năng. Hơn nữa, bài viết của Bloomberg cũng đề cập đến các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến tiền điện tử là “không can thiệp”. “Theo quan điểm của chúng tôi, một nhiệm kỳ Tổng thống tiềm năng của Joe Biden sẽ mang lại sự ủng hộ cao hơn nữa cho Bitcoin. Ban lãnh đạo mới có thể thay đổi chính sách ‘không can thiệp’ của chính quyền Trump – vốn gây hại cho thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, và thúc đẩy tiêu chuẩn ban đầu hướng về dòng chính thống, cải thiện cơ hội cho ETF.” Xem xét việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát hành “Khung Thực t...