Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: Kẻ ngốc hơn

Bitcoin, lan đột biến, sốt đất ảo: Vì sao nhiều người sẵn sàng bỏ số tiền to như con voi để mua các sản phẩm giá trị thực bằng con kiến?

Bitcoin, lan đột biến, sốt đất ảo: Vì sao nhiều người sẵn sàng bỏ số tiền to như con voi để mua các sản phẩm giá trị thực bằng con kiến?

Thị trường, Tiền điện tử
Lý thuyết về kẻ ngốc hơn: Nó là gì, như thế nào, làm sao để tránh được. Là một nhà đầu tư, bạn sẽ quen thuộc với khái niệm bong bóng thị trường và cách tài sản tăng giá đột ngột và bán với giá cao hơn giá trị nội tại của chúng. Trong khi các chuyên gia kinh tế vẫn chưa công bố bong bóng thị trường hình thành và tiếp tục phát triển như thế nào, một ý tưởng phổ biến là Lý thuyết về Kẻ Ngốc Hơn. Lý thuyết Kẻ Ngốc Hơn là gì? Tóm lại, bạn đang tin tưởng vào việc ai đó sẵn sàng mua tài sản của bạn với giá cao hơn số tiền bạn đã trả cho chúng. Đôi khi không có bất kỳ lý thuyết nào về lý do tại sao họ có thể sẵn sàng làm điều này. Tuy nhiên, hầu hết những người theo thuyết Kẻ Ngốc Hơn tin rằng họ sẽ có thể bán tài sản của mình cho ai đó cũng đang tìm cách mua chúng, ai đó bị mắc và...