Thứ Năm, Tháng Một 27
Shadow

Thẻ: KEEP

Keep Network (KEEP) là gì? Tổng quan về dự án Keep Network và đồng tiền mã hóa KEEP

Keep Network (KEEP) là gì? Tổng quan về dự án Keep Network và đồng tiền mã hóa KEEP

Phân tích, Thư viện Coin, Tiền điện tử
Keep Network (KEEP) là gì? Keep Network là một lớp bảo mật được sử dụng cho các blockchain và cho phép người dùng và ứng dụng có thể lưu trữ dữ liệu một cách riêng tư. Nó có các bộ nhớ ngoài chuỗi cho dữ liệu riêng tư được gọi là keep. Mạng lưới chỉ định ngẫu nhiên các keep cho một hệ thống những signer (người được chọn để thực hiện các công việc trên mạng lưới) giúp lưu trữ và quản lý các vùng chứa các dữ liệu. Ứng dụng cốt lõi của Keep Network là Random Beacon sẽ chọn ngẫu nhiên các signer để đảm bảo một signer không thể giải mã thông tin được lưu trữ trong mạng lưới. Mỗi người tham gia stake KEEP token để hoạt động như một signer để đổi lấy phí dịch vụ. Keep Network hoạt động như thế nào? Nhiều ứng dụng phi tập trung (dapps) chạy trên các blockchain công khai, như Ethereum, yêu cầu s...