Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: lao động phổ thông

Khảo sát cho thấy những người lao động được trả lương thấp hơn đang bỏ việc nhờ lợi nhuận từ tiền điện tử

Khảo sát cho thấy những người lao động được trả lương thấp hơn đang bỏ việc nhờ lợi nhuận từ tiền điện tử

Phân tích
Gần 2/3 số người được hỏi đã bỏ việc sau khi kiếm được lợi nhuận thay đổi cuộc đời từ tiền điện tử có tổng thu nhập dưới 50.000 đô la. Dữ liệu cho thấy rằng một số thành viên được trả lương thấp của lực lượng lao động đang bỏ việc sau khi kiếm được lợi nhuận từ tiền điện tử thay đổi cuộc sống. Công ty phân tích Civic Science đã đăng kết quả khảo sát (tính theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ) vào thứ Hai, cho thấy 4% trong số 6.741 người được hỏi từ 18 tuổi trở lên đã bỏ việc trong năm qua do “tự do tài chính” kiếm được khi đầu tư vào tiền điện tử tài sản. Sau đó, Civic đã tham khảo chéo con số 4% với dữ liệu từ 1.201 người trả lời dựa trên thu nhập hàng năm của họ, những người đã bỏ việc do lãi tiền điện tử. Gần hai phần ba số người đã bỏ việc do “điên cuồng” kiếm được dưới 50....