Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: luật. law

Việt Nam có thể công nhận Bitcoin là “tài sản đặc biệt”?

Việt Nam có thể công nhận Bitcoin là “tài sản đặc biệt”?

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Trong khi chờ đợi khung pháp lý quản lý tài sản ảo, tiền ảo, các cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền và đưa ra khuyến cáo cho nhà đầu tư. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ việc giao dịch tài sản ảo và tiền ảo là vấn đề đã được Chính phủ đặt ra trong những năm qua. Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1255 phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Tháng 3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có công văn gửi các Bộ, ngành nhắc lại yêu cầu này. Trong khi đó, thực tế cho thấy giao dịch tiền ảo tại Việt Nam đang diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, do chưa có các quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, giám sát hoạt động giao dịch và phát hành nên tiền ảo đã bị lợi dụng trở thành một kênh ...