Thứ Năm, Tháng Chín 23
Shadow

Thẻ: luật

Argentina giới thiệu dự luật trả lương bằng tiền mã hoá

Argentina giới thiệu dự luật trả lương bằng tiền mã hoá

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Một thành viên của Hạ viện Argentina đã đề xuất ban hành luật cho phép người lao động trong nước có thể nhận một số hoặc toàn bộ tiền lương bằng tiền mã hoá.  Argentina giới thiệu dự luật trả lương bằng tiền mã hoá Theo nội dung đoạn tweet vào ngày 06/07, thành viên Phòng đại biểu Nhân dân Argentina José Luis Ramón cho biết dự luật tiền mã hoá được ông đề xuất sẽ áp dụng cho bất kỳ ai hoạt động trong mảng “dịch vụ xuất khẩu” cũng như nguồn nhân lực của lĩnh vực này. Nếu luật được thông qua, người lao động trong mảng xuất khẩu có thể nhận một phần hoặc toàn bộ tiền lương bằng tiền mã hoá, hoặc họ vẫn có thể nhận lương qua đồng Peso Argentina như trước giờ. “Ý tưởng là người lao động có thể tăng cường quyền tự chủ của họ và duy trì sức mua của thù lao của họ. Sáng kiến ​​này xuất phát...