Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: mahoa

Siêu dữ liệu là Dữ liệu!

Siêu dữ liệu là Dữ liệu!

Blockchain, Học tập, Tin tức
Mã hóa end-to-end bảo vệ dữ liệu của bạn để không ai có thể truy cập nó ngoài bạn, do đó dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư. Mặc dù vậy, ngay cả với mã hóa end-to-end, siêu dữ liệu của bạn vẫn có thể làm rò rỉ nhiều thông tin về bạn. Chúng tôi yêu thích mã hóa end-to-end là có lý do! Nó bảo vệ dữ liệu của bạn để không ai có thể truy cập nó ngoài bạn, do đó nó vẫn ở chế độ riêng tư. Mặc dù vậy, ngay cả với mã hóa end-to-end, siêu dữ liệu của bạn vẫn có thể làm rò rỉ nhiều thông tin về bạn. Dưới đây là một vài ví dụ về những gì siêu dữ liệu thông tin (cá nhân) có thể bị rò rỉ: Địa chỉ IP Bằng cách lấy Địa chỉ giao thức Internet của bạn, máy chủ sẽ nhận được nhiều thông tin về bạn ( đây là một số ví dụ) và những người đang điều hành máy chủ sau đó có thể liên hệ với nhà cung cấp dị...
Mã hóa End-to-End: Nó là gì và tại sao nó lại cần thiết

Mã hóa End-to-End: Nó là gì và tại sao nó lại cần thiết

Blockchain, Học tập, Phân tích
Mã hóa end-to-end là một hệ thống mà dữ liệu được mã hóa theo cách mà chỉ những người "kết thúc" (người dùng hoặc thiết bị của họ) mới có thể truy cập thông tin và không ai khác có thể. Mã hóa là quá trình biến đổi dữ liệu để chỉ những người có quyền truy cập vào khóa bí mật sau này mới có thể giải mã và truy xuất nó ở dạng ban đầu, được gọi là plaintext. Mã hóa end-to-end là một hệ thống mà dữ liệu được mã hóa theo cách mà chỉ những người “kết thúc” (người dùng hoặc thiết bị của họ) mới có thể truy cập thông tin và không ai khác có thể (những người giám sát mạng, tin tặc và thậm chí không nhà cung cấp dịch vụ). Điều này trái ngược với cách hoạt động của hầu hết các dịch vụ được mã hóa, như chúng tôi sẽ trình bày bên dưới. Minh họa mã hóa end-to-end Trong ví dụ này, Alice muốn gử...