Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Marathon

Trang trại đào Bitcoin của Marathon ở Texas sẽ chứa 73.000 máy đào

Trang trại đào Bitcoin của Marathon ở Texas sẽ chứa 73.000 máy đào

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Vào ngày 24/05, Marathon Digital đã công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở khai thác bitcoin mới với sự hợp tác của Compute North. Trang trại đào Bitcoin của Marathon ở Texas sẽ chứa 73.000 máy đào Cơ sở mới sẽ chứa 73.000 máy khai thác ASIC ở Texas và công ty hứa hẹn sẽ trung hòa khoảng 70% carbon. Marathon ước tính rằng tổng tốc độ băm của nó sẽ tăng lên 10,37 EH / s, đạt được với chi phí 0,0453 USD mỗi kWh. Cổ phiếu của MARA đã tăng gần 5% theo tin tức này. Khi được liên hệ, đại diện của Marathon từ chối nói rõ hỗn hợp năng lượng của cơ sở mới sẽ như thế nào cũng như cách công ty có kế hoạch đạt được các tiêu chuẩn về tính trung tính carbon. Trở lại vào tháng 10, công ty đã đưa ra một thông báo tương tự về một cơ sở mới ở Montana, hợp tác với Beowulf, nơi đã chứng kiến một nhà máy đ...