Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: MIIT

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc phác thảo các đề xuất phát triển Blockchain

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc phác thảo các đề xuất phát triển Blockchain

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã đưa ra dự thảo đề xuất của cơ quan này nhằm đẩy nhanh việc áp dụng và phát triển công nghệ blockchain đối với toàn bộ các ngành kinh tế của quốc gia này. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc phác thảo các đề xuất phát triển Blockchain Trong đề xuất của mình, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phát biểu: “Trung Quốc nên “thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng của blockchain vào nền kinh tế và xã hội nhằm đẩy nhanh việc tích hợp công nghệ blockchain để ứng dụng và phát triển công nghiệp.” MIIT cho hay các đề xuất này dựa trên tinh thần phù hợp với “Đường lối Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc cho kỷ nguyên mới” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cơ quan này cũng gợi ý rằng blockchain có thể tiếp tục phát triển nền kinh tế thực bằng cá...