Thứ Bảy, Tháng Bảy 2
Shadow

Thẻ: NEST

Nest Protocol (NEST) là gì? Tổng quan về dự án Nest Protocol và NEST coin

Nest Protocol (NEST) là gì? Tổng quan về dự án Nest Protocol và NEST coin

Thư viện Coin
Nest Protocol (NEST) là gì? NEST Protocol là một mạng lưới oracle phân tán nằm trên mạng chính Ethereum. Dự án sử dụng một cơ chế “khai thác báo giá” duy nhất để đảm bảo rằng các dữ kiện về giá ngoài chuỗi được tạo ra trên chuỗi một cách đồng bộ. Nest protocol ra đời nhằm giải quyết vấn đề gì? Price oracles thường được dùng trong ngành Defi, thuật ngữ này phản ánh giá của các loại tại tài sản trên các sàn giao dịch tập trung thông qua các node được tin tưởng, nơi mà giá sẽ được đưa lên chuỗi để sử dụng trong các giao thức Defi. Có một vấn đề cơ bản với việc xác nhận những dữ liệu giá này. Một số dự án Defi sử dụng dữ liệu giá được lấy từ các sàn giao dịch phi tập trung, nhưng bởi vì volume giao dịch trên các sàn giao dịch này quá thấp dẫn đến các dữ liệu về giá sẽ dễ dàng bị chi phối và...