Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đề xuất cơ chế về tiền kỹ thuật số quốc gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đề xuất cơ chế về tiền kỹ thuật số quốc gia

Nổi bật, Tài chính, tin mới
Ngày 20 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, theo kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến thanh toán tại một số văn bản Luật hiện hành; Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật các hệ thống thanh toán, đảm bảo tương thích, phù hợp với quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, Luật phòng, chống rửa tiền. Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22.11.2012 về thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng, trình Chí...