Thứ Năm, Tháng Năm 19
Shadow

Thẻ: #payment #bitcoin #USA #visa

Nhận hộ chiếu Mỹ bằng Bitcoin, tại sao không?

Nhận hộ chiếu Mỹ bằng Bitcoin, tại sao không?

Thị trường, Tiền điện tử
“Cung cấp cho khách du lịch khả năng thanh toán bằng Bitcoin là một động thái phù hợp vào đúng thời điểm.” Một công ty xử lý hộ chiếu và thị thực có trụ sở tại California đã thông báo họ sẽ chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán vì hoạt động của Bộ Ngoại giao Mỹ đang bắt đầu trở lại bình thường. Theo thông báo ngày 6/11 từ công ty quản lý hộ chiếu và thị thực Peninsula Visa có trụ sở tại San Jose, họ sẽ cung cấp cho khách hàng lựa chọn thanh toán cho một số dịch vụ hộ chiếu bằng Bitcoin (BTC). Thông qua công ty hỗ trợ thanh toán của Coinbase Commerce, Peninsula Visa sẽ cung cấp dịch vụ gia hạn hộ chiếu và thay đổi tên ngoài các ứng dụng liên quan đến hộ chiếu thứ hai. Công dân Mỹ trên 16 tuổi được phép sở hữu một sổ hoặc thẻ hộ chiếu “chính” có giá trị trong 10 năm ngoài s...