Thứ Tư, Tháng Sáu 29
Shadow

Thẻ: Platforms

UniChain cho tài chính phi tập trung

UniChain cho tài chính phi tập trung

Học tập
Tài chính phi tập trung hay Defi là một phong trào của lĩnh vực tài chính sử dụng các công nghệ phi tập trung, đặc biệt là các mạng blockchain. Nó biến các sản phẩm tài chính truyền thống trở nên an toàn, không tin cậy và minh bạch mà không cần bất kỳ trung gian nào. Sản phẩm Defi như cho vay ngang hàng, cho vay vi mô, nền tảng thanh toán… thường sử dụng hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Mặc dù Ethereum là một nền tảng blockchain tốt, nó gặp phải các vấn đề về khả năng mở rộng. Hãy tưởng tượng bạn đang phát triển một hệ thống thanh toán trên Ethereum, giao dịch tối đa mỗi giây mà mạng Ethereum có thể xử lý là khoảng 15–17 TPS. Bạn đang cung cấp thanh toán trực tuyến cho một trang web thương mại điện tử để người dùng có thể sử dụng Token của bạn để mua hàng hóa và dịch vụ trên tran...