Thứ Năm, Tháng Năm 19
Shadow

Thẻ: Polygon-Ethereum

Cầu nối Polygon-Ethereum đang đưa các NFT Aavegotchi đến thị trường Rarible

Cầu nối Polygon-Ethereum đang đưa các NFT Aavegotchi đến thị trường Rarible

Tin tức
Một cầu nối Polygon với Ethereum mới đang giúp đưa các NFT của Aavegotchi đến thị trường Rarible, mở ra sự tiếp cận mới hơn đến người dùng. Cầu nối Polygon-Ethereum đang đưa các NFT Aavegotchi đến thị trường Rarible Thị trường NFT trong Aavegotchi là Gotchi Bazaar, thị trường NFT lớn nhất trên Polygon với doanh thu hơn 10,9 triệu USD chỉ trong tháng qua. Cộng đồng đã thực sự chờ đợi Aavegotchi xuất hiện trên Ethereum trong một thời gian khá lâu và sự chờ đợi cuối cùng đã kết thúc. Vào ngày 11 tháng 10, Aavegotchi bắt đầu di chuyển hàng loạt sang Ethereum lần đầu tiên thông qua cầu nối Polygon-Ethereum được tích hợp sẵn của Aavegotchi. https://twitter.com/rarible/status/1445030663577608194?s=20 Việc ra mắt cũng khiến Aavegotchi trở thành một trong những dự án NFT đầu tiên bắt nguồn ...