Thứ Tư, Tháng Sáu 29
Shadow

Thẻ: Purpose Bitcoin ETF

Các nhà đầu tư tổ chức đang mất dần hứng thú với Bitcoin, thị trường cần một cú sốc mạnh để trở lại

Các nhà đầu tư tổ chức đang mất dần hứng thú với Bitcoin, thị trường cần một cú sốc mạnh để trở lại

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Khi thị trường đi ngang và tâm lý các nhà đầu tư chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại, thì nhu cầu của các tổ chức, một yếu tố cực kỳ quan trọng đằng sau sự phát triển của Bitcoin, có vẻ đang chậm lại. Các nhà đầu tư tổ chức đang mất dần hứng thú với Bitcoin, thị trường cần một cú sốc mạnh để trở lại Trong một báo cáo của Glassnode cho thấy rằng các nhà đầu tư tổ chức đang dần mất đi hứng thú với Bitcoin. Bằng chứng về điều này có thể được tìm thấy bằng cách truy vết hoạt động của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Động lực chính cho sự tăng giá của Bitcoin vào năm 2020 và 2021 là nhu cầu thực tế mạnh mẽ từ các tổ chức lớn. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến việc này là dòng chảy vào quỹ tín thác GBTC của Grayscale, chênh lệch mức phí bảo hiểm cao đã được quan sát vào năm 2020 và đầu...