Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Quyết định 942

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, thí điểm “tiền ảo”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, thí điểm “tiền ảo”

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Theo chỉ định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, thí điểm “tiền ảo” từ năm 2021 đến 2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, thí điểm “tiền ảo” Theo Quyết định 942 mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ: “Về chiến lược phát triển hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, việc “nghiên cứu, xây dựng và thí điểm “tiền ảo” dựa trên công nghệ Blockchain là một trong các nhiệm vụ để phát triển, làm chủ các công nghệ lõi.” Quyết định ghi rõ, cơ quan chủ trì nghiên cứu, thí điểm “tiền ảo” là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2023. Hiện nay, Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về “tiền ảo” và tài sản ảo. Các quy định hiện nay chỉ mới đề cập khái niệm tiền điện tử neo theo tiền pháp định, tồn tại dưới dạng thẻ trả trướ...