Thứ Năm, Tháng Năm 26
Shadow

Thẻ: reduce

Elon Musk thảo luận với thợ đào Bitcoin về năng lượng tái tạo – Hội đồng khai thác BTC được thành lập

Elon Musk thảo luận với thợ đào Bitcoin về năng lượng tái tạo – Hội đồng khai thác BTC được thành lập

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Một cuộc họp giữa Elon Musk và những người khai thác Bitcoin ở Bắc Mỹ đã diễn ra thành công về vấn đề khuyến khích việc sử dụng năng lượng tái tạo tại nơi đây. Trong một thông báo vào ngày 24 tháng 5, Elon Musk cho biết ông đã nói chuyện với các công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Bắc Mỹ. Trong cuộc trò chuyện, những người khai thác đó đã cam kết công bố một kế hoạch sử dụng năng lượng tái tạo, cũng như tiết lộ các phương thức thu năng lượng tái tạo hiện tại của họ. Họ cũng cam kết kêu gọi toàn cầu những người khai thác khác làm điều tương tự.   Và người dàn xếp cho cuộc họp này được diễn ra chính là giám đốc điều hành MicroStrategy – Michael Saylor .Saylor đưa ra thông tin rằng các công ty khai thác ở Bắc Mỹ mà Musk nói chuyện đã đồng ý thành lập “Hội đồng khai thác ...