Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, thành phố đầu tiên tại Brazil, chấp nhận đóng thuế bằng tiền điện tử

Rio de Janeiro, thành phố đầu tiên tại Brazil, chấp nhận đóng thuế bằng tiền điện tử

Nổi bật, Pháp lý, Tiền điện tử
Thành phố lớn thứ hai tại Brazil- Rio de Janeiro chấp nhận thanh toán IPTU bằng tiền điện tử vào ngày 25/03. Qua đó, công dân tại thành phố này có thể đóng thuế bằng tiền điện tử vào năm 2023. Thành phố đầu tiên tại Brazil chấp nhận tiền điện tử Theo báo cáo chính thức vào ngày 25/03, Rio de Janeiro trở thành thành phố đầu tiên tại Brazil chấp nhận đóng thuế bằng tiền điện tử. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Brazil sau São Paulo. Kể từ năm 2023, công dân tại Rio de Janeiro có thể thanh toán IPTU bằng tiền điện tử. Thành phố này còn thuê các công ty chuyên chuyển đổi tài sản tiền điện tử, Reais để thực hiện dự án. Các thư ký thành phố đã thông báo thành lập Ủy ban thành phố về đầu tư tiền điện tử (CMCI). Ủy ban này sẽ phát triển các giải pháp cũng như phân tích lợi nhuận và quản l...