Thứ Năm, Tháng Sáu 30
Shadow

Thẻ: Saffron Finance (SFI)

Hiểu về Saffron Finance và Phân cấp rủi ro trong DeFi

Hiểu về Saffron Finance và Phân cấp rủi ro trong DeFi

Học tập, Tiền điện tử
Saffron Finance là gì? Saffron Finance là một giao thức trao đổi rủi ro ngang hàng (a peer to peer risk exchange protocol). Saffron Finance cho phép người dùng (là những người tham gia cung cấp thanh khoản) tùy chọn rủi ro và lợi nhuận họ nhận được từ việc cung cấp thanh khoản thông qua các SFI Pool Tranches. Các bạn có thể tìm hiểu những thông tin tổng quát về Saffron Finance trong bài viết này. Các bộ phận chính của Saffron Finance gồm: Liquidity Pools: là pool thanh khoản, nơi users có thể deposit tài sản vào để tham gia giao thức. Adapters: kết nối giữa tài sản trong pool tới các nền tảng kiếm lợi nhuận. Strategy: là chiến lược tự động của giao thức, kết nối tất cả các Pools và Adapters với nhau và lựa chọn Adapters tốt nhất cho từng pool. Đây cũng là chiến lược tự độ...
Saffron Finance (SFI) là gì? Thông tin chi tiết về đồng tiền mã hóa SFI

Saffron Finance (SFI) là gì? Thông tin chi tiết về đồng tiền mã hóa SFI

Học tập, Thư viện Coin
Saffron Finance (SFI) là gì? Saffron Finance là giao thức cho phép mã hoá các tài sản on-chain và cho phép LP (liquidity provider: nhà cung cấp thanh khoản) quyền sở hữu các tài sản ấy. Quyền sở hữu các tài sản được mã hoá trên chuỗi mang lại cho các LP quyền tiếp cận không gián đoạn với các tài sản thể chấp của họ. Saffron Finance đồng thời cũng cho phép các LP thực hiện leveraged staking (staking đòn bẫy) và quản lý rủi ro đối với tài sản của họ. Saffron Finance sẽ thu thập thanh khoản từ các LP và đem đi stake vào các pool của các nền tảng như Aave, Compound để kiếm lợi nhuận. Saffron Finance được tạo ra để giải quyết vấn đề gì? Hiện nay, các dự án cho phép LP tìm kiếm lợi nhuận phi tập trung gặp vấn đề với việc đánh giá rủi ro. Điều này vô hình chung đẩy trách nhiệm đánh giá rủi...