Thứ Bảy, Tháng Bảy 2
Shadow

Thẻ: Secured Chat App

Cách UniMe triển khai ứng dụng trò chuyện end-to-end được bảo mật

Cách UniMe triển khai ứng dụng trò chuyện end-to-end được bảo mật

Học tập
UniMe là một ứng dụng trò chuyện bảo mật toàn cầu và trung tâm AI Chatbot / Blockchain. Đây là một trong những ứng dụng của Uniworld cung cấp một cách dễ dàng cho người dùng cuối tương tác với hệ sinh thái của Uniworld. UniMe có thể được sử dụng như một ứng dụng nhắn tin thông thường ngoại trừ việc tất cả các cuộc trò chuyện, dữ liệu, âm thanh / video đều được mã hóa từ đầu đến cuối, để chỉ những người tham gia mới có thể giải mã và hiểu nội dung của các cuộc trò chuyện, cuộc gọi âm thanh / video. Hơn nữa, người dùng có thể sử dụng UniMe để tạo Chatbot hoặc tạo bảo tồn chatbot, tương tác với các hệ thống Bot và AI cũng như quản lý ví blockchain / tiền điện tử, hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung của họ. Trong bài đăng, hãy cùng khám phá cách UniMe triển khai ứng dụng trò chuy...