Thứ Hai, Tháng Mười Một 29
Shadow

Thẻ: SFI

Saffron Finance (SFI) là gì? Thông tin chi tiết về đồng tiền mã hóa SFI

Saffron Finance (SFI) là gì? Thông tin chi tiết về đồng tiền mã hóa SFI

Học tập, Thư viện Coin
Saffron Finance (SFI) là gì? Saffron Finance là giao thức cho phép mã hoá các tài sản on-chain và cho phép LP (liquidity provider: nhà cung cấp thanh khoản) quyền sở hữu các tài sản ấy. Quyền sở hữu các tài sản được mã hoá trên chuỗi mang lại cho các LP quyền tiếp cận không gián đoạn với các tài sản thể chấp của họ. Saffron Finance đồng thời cũng cho phép các LP thực hiện leveraged staking (staking đòn bẫy) và quản lý rủi ro đối với tài sản của họ. Saffron Finance sẽ thu thập thanh khoản từ các LP và đem đi stake vào các pool của các nền tảng như Aave, Compound để kiếm lợi nhuận. Saffron Finance được tạo ra để giải quyết vấn đề gì? Hiện nay, các dự án cho phép LP tìm kiếm lợi nhuận phi tập trung gặp vấn đề với việc đánh giá rủi ro. Điều này vô hình chung đẩy trách nhiệm đánh giá rủi...