Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: #Spadina #Ethereum 2.0 #Zinken

Testnet mới diễn ra không suôn sẻ, Ethereum 2.0 dự kiến sẽ khởi chạy thêm một testnet khác

Testnet mới diễn ra không suôn sẻ, Ethereum 2.0 dự kiến sẽ khởi chạy thêm một testnet khác

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Các nhà phát triển Ethereum 2.0 sẽ khởi chạy thêm một testnet khác có tên “Zinken” trong những ngày tới, vì phiên bản testnet Spadina đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Danny Ryan, một nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, cho biết Spadina đã phải chờ đợi quá lâu đến khối sau cùng và sự tham gia từ các client Ethereum 2.0 hay các bên vận hành các node để xác nhận giao dịch. “Mặc dù chúng tôi kỳ vọng mức độ tham gia vừa phải trên một testnet không được khuyến khích tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng các lỗi nhỏ trong quá trình phát hành client đã làm trầm trọng thêm vấn đề này, dẫn đến gần 1/3 số người tham gia trong vài kỷ nguyên đầu tiên,” Ryan cho biết. “Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi sẽ tổ chức ít nhất một testnet nữa — Zinken — trước khi khởi động genesis.” Prys...