Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: sửa đổi

Lệnh cấm khai thác Bitcoin ở New York được đề xuất sửa đổi, mở đường cho các dự án xanh

Lệnh cấm khai thác Bitcoin ở New York được đề xuất sửa đổi, mở đường cho các dự án xanh

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Các thượng nghị sĩ New York đã sửa đổi đề xuất cấm tất cả khai thác tiền mã hóa trong 3 năm và hiện đang tìm cách chỉ dừng các công ty khai thác được hỗ trợ bởi các nguồn nhiên liệu dựa trên carbon. Vào ngày 5 tháng 5, New York đề xuất dự luật cấm khai thác tiền mã hóa trong 3 năm vì lo ngại ô nhiễm môi trường, nhưng hiện tại dự luật đang được xem xét bị hủy bỏ một phần để mở đường cho các dự án khai thác xanh. Dự luật ban đầu của Thượng viện New York 6486A đã tìm cách tạm dừng tất cả hoạt động khai thác tiền mã hóa trong 3 năm để tiến hành đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động khai thác trong khu vực. Tuy nhiên, dự luật đã được sửa đổi tại Thượng viện, hiện chỉ tập trung vào bất kỳ công ty nào sử dụng nguồn nhiên liệu dựa trên carbon để cung cấp năng lượng khai thác...