Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: Summoners Arena

Game Summoners Arena (SAE coin) – Thông tin và cập nhật về dự án

Game Summoners Arena (SAE coin) – Thông tin và cập nhật về dự án

game, Phân tích, Tiền điện tử
Game Summoners Arena Game Summoners Arena là gì? Cách chơi và các tính năng trong game Summoners Arena Game Summoners Arena là một game phong cách IDLE RPG Play-to-earn với định hướng về trải nghiệm người dùng với tộc độ cao, khả năng linh hoạt và sự khéo léo Các tính năng trong game Hệ thống tài sản NFT trong game Summoners Arena Anh hùng – Heroes: Độ quý hiếm, chỉ số, kỹ năng, bộ phận cơ thể, nghề nghiệp, cấp độ, phe phái, điểm triệu hồi. Trang bị: 3 loại trang bị có thể chia theo khả năng có được và nâng cấp: trang bị có sẵn, trang bị chế tạo, và đá. Land và Guild: là sản phẩm giới hạn chỉ có thể sở hữu tại Genesis Sale hoặc qua thị trường thứ cấp. Các tính năng chính trong game Summoners Arena Triệu hồi anh hùng Triệu hồi sư Chiến đấu theo chiến lược...