Thứ Năm, Tháng Mười Hai 9
Shadow

Thẻ: #thailan #crypto #blockchain

Ngân hàng Thái Lan phát hành 1,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ trên blockchain IBM

Ngân hàng Thái Lan phát hành 1,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ trên blockchain IBM

Blockchain, Tài chính, Thị trường
Ngân hàng Thái Lan – ngân hàng trung ương của nước này, đã ra mắt nền tảng phát hành trái phiếu tiết kiệm chính phủ dựa trên blockchain đầu tiên trên thế giới, sử dụng công nghệ blockchain của IBM. Trong vòng hai tuần sau khi ra mắt, ngân hàng trung ương Thái Lan đã bán số trái phiếu tiết kiệm trị giá hơn 1,6 tỷ USD, theo thông báo chính thức của IBM vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. Theo thông báo, nhờ sử dụng công nghệ blockchain mà thời gian phát hành trái phiếu đã được giảm từ 15 ngày xuống chỉ còn 2 ngày. Việc tăng hiệu quả của quy trình cũng đã giúp giảm chi phí vận hành và xác nhận dư thừa các tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu. IBM cùng với ngân hàng trung ương Thái Lan đã hợp tác với 7 bảy tổ chức khác, bao gồm Văn phòng Quản lý Nợ Công, Công ty Lưu ký Chứng kho...