Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: thành lập

Goldman Sachs nộp đơn xin thành lập quỹ ETF Bitcoin lên SEC

Goldman Sachs nộp đơn xin thành lập quỹ ETF Bitcoin lên SEC

Tiền điện tử, Tin tức
Gã khổng lồ ngân hàng đầu tư của Mỹ Goldman Sachs đã đệ trình một bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin thành lập một quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin, thứ có khả năng mang lại quyền tiếp xúc với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Trong một hồ sơ tài liệu gần đây cho thấy, Goldman Sachs đang tìm kiếm sự chấp thuận của SEC để khởi động một quỹ ETF có tên ARK Innovation ETF. Theo đó, ETF này sẽ tập trung vào các công ty mà ngân hàng coi là “đổi mới đột phá”, trong khi tuyên bố rằng nó có thể mang đến khả năng tiếp xúc gián tiếp với Bitcoin. Hồ sơ có đoạn nội dung: “ETF có thể tiếp xúc với tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, gián tiếp thông qua đầu tư vào quỹ Trust của người cấp. Mức độ tiếp xúc của ETF với tiền điện tử có thể thay đổi theo th...