Thứ Tư, Tháng Một 19
Shadow

Thẻ: thể chế

Bộ Tài chính Việt Nam thành lập tổ nghiên cứu cơ chế quản lý tiền ảo

Bộ Tài chính Việt Nam thành lập tổ nghiên cứu cơ chế quản lý tiền ảo

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Cơ quan quản lý tài khóa cho biết đang nghiên cứu đề tài xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, Việt Nam hiện chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo. Bên cạnh đó, pháp luật hiện nay cũng chưa quy định đơn vị nào chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Vì vậy, các hoạt động mua bán, trao đổi tiền ảo do một số cá nhân thực hiện thông qua các sàn giao dịch quốc tế như Binance, Coinbase… hoặc thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế quản lý, hiện nay các cơ quan liên quan chủ yếu chỉ đưa ra các cảnh báo với nhà đầu tư. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...