Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: The Parrot

Lich trình IDO của The Parrot

Lich trình IDO của The Parrot

Thư viện Coin, Tin tức, Uncategorized
Parrot Protocol sẽ tiến hành IDO trong tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Token PRT của Parrot là một token tiện ích sẽ cho phép cộng đồng tham gia vào nhiều khía cạnh của Parrot Protocol. Tổng cộng 10% nguồn cung cấp PRT sẽ được bán đấu giá trong quá trình IDO. Sẽ có hai cuộc đấu giá: Phiên đấu giá 1 bắt đầu lúc 14 tháng 9, 8:00 sáng VN với 1.680.000.000 PRT (8% nguồn cung) Phiên đấu giá 2 bắt đầu lúc 16 tháng 9, 8:00 sáng VN với 420.000.000 PRT (2% nguồn cung) Parrot là gì? Parrot là một mạng lưới thanh khoản vay và cho vay. Kể từ khi ra mắt mainnet vào tháng 6, nó đã tăng lên 150 triệu USD TVL, cung cấp một bộ sản phẩm DeFi: PAI stablecoin BTC tổng hợp (pBTC) Token pool cổ phần Parrot (prtSOL) SOL tổng hợp (pSOL) +EARN vaults,, nơi tài sản thế chấp đã k...