Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: #tomochain #Vietnameducation

Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng công nghệ của TomoChain để lưu trữ văn bằng trên blockchain

Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng công nghệ của TomoChain để lưu trữ văn bằng trên blockchain

Thị trường, Tiền điện tử
Việc triển khai công nghệ để lưu trữ văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tiết kiệm xã hội. Từ năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ứng dụng công nghệ trong việc lưu trữ văn bằng quốc gia. Theo đó, tất cả văn bằng được cấp bởi các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lần lượt được đưa vào hệ thống lưu trữ văn bằng quốc gia. Hệ thống truy xuất cho các bên có nhu cầu cũng sẽ được xã hội hoá. Để bảo đảm tính an toàn dữ liệu, hệ thống này ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, trong đó, nền tảng blockchain được triển khai bởi nhà phát triển công nghệ TomoChain. Theo TomoChain, quy trình lưu trữ và truy xuất văn bằng gồm hai bước chính. Đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận dữ liệu văn bằng số hoá từ các c...