Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: U.S

Giới chức Mỹ cho phép ngân hàng xử lý thanh toán và phát hành stablecoin

Giới chức Mỹ cho phép ngân hàng xử lý thanh toán và phát hành stablecoin

Tiền điện tử
Các ngân hàng và quỹ tiết kiệm được chính quyền liên bang Mỹ cấp phép từ nay có thể sử dụng các blockchain công cộng và stablecoin để thanh toán, theo một tuyên bố mới được Văn phòng Tổng kiểm toán Tiền tệ (OCC) trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 05/01. Thông báo của OCC cho biết các ngân hàng và tổ chức ủy thác tiết kiệm có thể tham gia vào “mạng lưới xác nhận node độc lập” (ám chỉ blockchain) hoặc sử dụng stablecoin vào “hoạt động thanh toán được cho phép”. Điều này đồng nghĩa là giới ngân hàng Mỹ có thể sử dụng những mạng lưới blockchain công cộng để xác minh, lưu trữ, ghi chép và xử lý thanh toán, miễn là đảm bảo tuân thủ với pháp luật hiện hành và nhận thức rõ những rủi ro tiềm tàng. OCC còn đề cập cụ thể đến việc sử dụng stablecoin trong giao dịch, nói rằng các mạng...