Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Unichain Node

Cách chạy node trên mạng lưới UniChain

Cách chạy node trên mạng lưới UniChain

Học tập
UniChain node được phân phối đến mọi nơi trên thế giới và đóng một vai trò quan trọng để duy trì sổ cái của UniChain. Có những loại nút mà UniChain hiện đang được cung cấp Nút bình thường (hoặc nút đầy đủ): Duy trì sổ cái UniChain.Mọi người đều có thể chạy nút này Nút nhân chứng: xác thực giao dịch, tạo khối, phê duyệt thay đổi mạng Nút chuyển tiếp: cung cấp các giao dịch đã hoàn thàNút này sẽ sớm được hợp nhất thành nút đầy đủ. Yêu cầu tối thiểu để chạy một nút thông thường: 4 CPU, 8 GB Bộ nhớ, 250 GB Ổ đĩa lưu trữ, kết nối mạng tốc độ cao. Yêu cầu tối thiểu để chạy một nút nhân chứng: 8 CPU, 16 GB Bộ nhớ, 250 GB Ổ đĩa lưu trữ, kết nối mạng tốc độ cao. Để chạy một nút UniChain, trước tiên chúng ta cần lấy tệp nhị phân từ https://unichain.world/download hoặc xây dựng...