Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Unifund Decapital

Bài 2 – Khái niệm ITPO là gì?

Bài 2 – Khái niệm ITPO là gì?

Học tập, Phân tích, Thư viện Coin
(peshkov / getty image) - ITPO là từ viết tắt của Initial True Product Offering ITPO – Cuộc cách mạng huy động vốn tối ưu ITPO là từ viết tắt của Initial True Product Offering. Được tạo ra bởi UniFund De'Capital, thuật ngữ này nhằm chỉ các doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn có sản phẩm hoặc đã đưa dịch vụ ra thị trường. Nó ra đời bởi kết quả của hàng tỷ đô la đã bị mất đi do các dự án ICO (Cung cấp tiền điện tử ban đầu) thất bại. Không nên nhầm lẫn với IPO (Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), thuật ngữ này nhằm mục đích tạo khoảng cách với ICO và các mắt xích tiêu cực của nó, có nghĩa là sản phẩm của một công ty đã có doanh số cho sản phẩm đó, chứ không phải là không có sản phẩm nào với nguồn vốn đang được tìm kiếm để hiện thực hóa các khái niệm và lý thuy...