Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Unitools

UniTools – Công cụ giúp mọi người tương tác với blockchain

UniTools – Công cụ giúp mọi người tương tác với blockchain

Học tập
UniTools là một trong nhiều sản phẩm từ hệ sinh thái UniWorld . Nó cung cấp các chức năng tiện ích để tương tác với mạng lõi UniChain như tạo Token, đăng ký nút nhân chứng Witness node hoặc triển khai / quản lý hợp đồng thông minh – Smart contract. Nếu bạn đã tạo Token trên mạng ETH cho mục đích ICO, bạn sẽ nhận ra rằng nó khá phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực trong việc viết / triển khai hợp đồng thông minh ERC-20. Nó chỉ có thể được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm. Ngược lại, việc tạo Token trên mạng UniChain là một miếng bánh với một số cú nhấp chuột đơn giản. Người dùng cuối, ngay cả bà ngoại cũng sẽ có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Để tạo Token trên unitools, hãy truy cập trang web unitools và đăng nhập bằng tài khoản UniWorld. Tài khoản UniWorld là tài khoản tập trun...