Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Uniworld ecosystem

WITNESSNODE LÀ GÌ? CÁCH KHỞI TẠO WITNESSNODE TRÊN MẠNG LƯỚI BLOCKCHAIN UNICHAIN

WITNESSNODE LÀ GÌ? CÁCH KHỞI TẠO WITNESSNODE TRÊN MẠNG LƯỚI BLOCKCHAIN UNICHAIN

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
  WITNESSNODE LÀ GÌ? CÁCH KHỞI TẠO WITNESSNODE TRÊN MẠNG LƯỚI BLOCKCHAIN UNICHAIN   Phụ lục: Witnessnode là gì? Cơ chế hoạt động của witnessnode Cách chạy witnessnode trên mạng Unichain Lợi ích khi khai thác Uniworld bằng hình thức witnessnode Witnessnode là gì? Witnessnode – nút nhân chứng là yếu tố quan trọng, cấu thành nên cơ chế Delegated Proof of Stake. Witnessnode là các nút chính trong mạng lưới Blockchain được bầu chọn ( vote) để thực hiện việc xác nhận khối mới, xác nhận giao dịch, bỏ phiếu cho các chiến dịch quan trọng. DPOS cho phép cử tri ( voter) có tính tự chủ, phân quyền và nhiều lợi ích hơn; các ông chủ witnessnode ngoài số lượng coin cần có để Stake còn phải nỗ lực hoạt động có ích cho mạng lưới để được thêm phiếu bầu, từ đó gia t...