Thứ Bảy, Tháng Năm 21
Shadow

Thẻ: #Uniworld #Unime #Unichain #Unicash #Unibot

Xã hội 5.0 – Hệ sinh thái công nghệ Uni

Xã hội 5.0 – Hệ sinh thái công nghệ Uni

Uncategorized
Xã hội thông minh 5.0 đặt con người ở trung tâm Năm 2016, Nhật Bản đã đặt ra thuật ngữ Xã hội thông minh 5.0 và tuyên bố bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp mới, nơi xã hội chấp nhận IoT và AI ủng hộ các tiêu chuẩn xã hội cao hơn. Hợp tác giữa con người và máy móc, hay nói cách khác, trí thông minh của con người hoạt động đồng bộ với điện toán nhận thức. Bằng cách kéo mọi người ra khỏi các nhiệm vụ đơn điệu để hoàn toàn cho tự động hóa, các công việc mới - đặc biệt là các công việc sáng tạo - và các công việc trước đây được coi là không kinh tế sẽ được ưa chuộng. Do đó, con người lao động theo cách nâng cao Vì chúng ta sẽ được chú trọng hơn, công cụ tốt hơn và sự trợ giúp của máy móc. Thế hệ X trở đi là người bản địa công nghệ và thích siêu tùy biến - một kết hợp hoàn ...