Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: #USA #deposit #Bitcoin

Thương viện Mỹ từ chối gói kích thích kinh tế mới, tốt cho Bitcoin?

Thương viện Mỹ từ chối gói kích thích kinh tế mới, tốt cho Bitcoin?

Thị trường, Tiền điện tử
Thượng viện Hoa Kỳ vừa từ chối đề xuất cho một gói kích thích kinh tế mới vào ngày 10/09, vốn không bao gồm một đợt Chi trả tác động kinh tế, hay thường gọi là stimulus check, trị giá 1.200 USD. Tuy nhiên, điều này làm tăng cơ hội đề xuất mới với các chi phiếu cá nhân được chấp thuận và có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho Bitcoin (BTC). Tại sao đề xuất kích thích kinh tế bị từ chối, và tại sao nó có thể là một điều tốt cho BTC? Dự luật đề xuất kích thích kinh tế mới đã bị bác bỏ với tỷ lệ 52-47 phiếu bầu tại Thương viện Mỹ. Thương nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul, cùng với các thành viên Đảng Dân chủ Thượng viện, đã hủy bỏ gói kích thích mới – vốn không bao gồm 300 tỷ USD cho đợt stimulus check. Cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã họp để bàn về một vòng stimulus check mới trong nhữn...