Thứ Năm, Tháng Tám 18
Shadow

Thẻ: #USA #dollar #losevalue

Số tiền Mỹ in trong 1 tháng nhiều hơn 2 thế kỉ, Bitcoin là giải pháp!

Số tiền Mỹ in trong 1 tháng nhiều hơn 2 thế kỉ, Bitcoin là giải pháp!

Thị trường
Trong một bức thư gửi các nhà đầu tư vào ngày 29/7, Dan Morehead – CEO của Pantera Capital, nhấn mạnh rằng Mỹ đã in một lượng tiền khổng lồ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính do đại dịch Covid-19 gây ra. “Số tiền Hoa Kỳ in vào tháng 6 nhiều hơn cả hai thế kỷ đầu tiên sau khi thành lập,” Morehead viết. “Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ tháng trước – 864 tỷ USD, lớn hơn tổng số nợ phát sinh từ năm 1776 đến cuối năm 1979.” Morehead nêu rõ rằng Pantera Capital coi Bitcoin là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Ông cũng đối chiếu những tác động của việc in tiền trong những tháng gần đây, về cách thức số lượng tiền tệ tương đương đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ: “Với một nghìn tỷ USD được in đầu tiên, chúng ta đã đánh bại Đế quốc Anh, Vùng đất mua Louisiana và Alaska, đánh bại...