Thứ Năm, Tháng Năm 19
Shadow

Thẻ: #USA #paypal #payment #crypto

Tính năng giao dịch tiền điện tử của PayPal đã hoạt động ở Mỹ

Tính năng giao dịch tiền điện tử của PayPal đã hoạt động ở Mỹ

Thị trường, Tiền điện tử
Vào ngày 12/11, dịch vụ thanh toán và giao dịch tiền điện tử của PayPal đã có sẵn cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện ở Hoa Kỳ. Theo thông báo mới, PayPal đã đóng danh sách chờ cho những khách hàng muốn sử dụng tiền điện tử ở Mỹ. Giao dịch có giới hạn 20.000 USD mỗi tuần, cao gấp đôi so với 10.000 USD được công bố lúc đầu. Kế hoạch sau cùng của PayPal là cung cấp các khoản thanh toán tiền điện tử cho 26 triệu điểm bán hàng trên toàn cầu. Một đại diện của PayPal tiết lộ với CoinTelegraph rằng công ty sẽ thông báo cho khách hàng Hoa Kỳ về tính khả dụng chung của các dịch vụ tiền điện tử trong những ngày tới. Dan Schulman, CEO của PayPal, lưu ý rằng việc công ty chuyển sang hỗ trợ tiền điện tử được thúc đẩy bởi thứ mà ông coi là khuynh hướng “không thể tránh khỏi” đối với tiền ...