Thứ Sáu, Tháng Một 21
Shadow

Thẻ: Usdf

Bài 4: USDF — Đồng tiền không biến động giá USDF trên nền tảng blockchain UniChain

Bài 4: USDF — Đồng tiền không biến động giá USDF trên nền tảng blockchain UniChain

Học tập, Phân tích, Thư viện Coin, Tiền điện tử
USDF - Stablecoin trên nền tảng Blockchain Unichain USDF được hỗ trợ bởi UniFund để giữ lại giá trị ổn định của USDF bằng tương đương $1. Nó cũng là token gốc của nền tảng UniFund có thể được sử dụng để điều tra, chuyển giao và trao đổi giữa các hoạt động khác. Hợp đồng thông minh ( smart contract ) của USDF có thể được tham khảo ở đây:  https://github.com/Unifund-De-Capital/USDF-stable-coin USDF hoạt động như thế nào ? Các đồng tiền ổn định bao gồm USDT và USDC được hỗ trợ / chốt vào các tài sản thực như vàng, FIAT hoặc thậm chí là cổ phiếu sở hữu bất động sản. Điều này là để đảm bảo một giá trị ổn định. Chủ sở hữu của những đồng tiền như vậy có thể đổi hoặc đổi chúng lấy tài sản mà chúng được hỗ trợ bất cứ lúc nào, ví dụ như đô la Mỹ. Trong trường hợp USDF, giá trị được...