Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: VASP

Ngân hàng Trung Ương Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền mã hóa

Ngân hàng Trung Ương Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền mã hóa

Tin tức
Ngân hàng Trung Ương Tây Ban Nha đang giới thiệu hướng dẫn đăng ký mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa địa phương (VASP), bao gồm tất cả các cá nhân và tổ chức trong nước, kể cả các ngân hàng. Ngân hàng Trung Ương Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền mã hóa Để phục vụ cho mục đích chống rửa tiền (AML), Ngân hàng Trung Ương Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn về mục đích đăng ký VASP, yêu cầu các tổ chức gửi văn bản đăng ký của họ thông qua một cơ quan quản lý tiền mã hóa. Ban hành hướng dẫn vào ngày 19 tháng 10, Ngân hàng trung Ương Tây Ban Nha lưu ý rằng nghĩa vụ đăng ký vào sổ áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi tiền mã hóa. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng VASP sẽ vẫn phải đăng ký theo quy định mới này bất kể đã được đăng ...