Thứ Bảy, Tháng Mười Một 26
Shadow

Thẻ: #volume #increase

Khối lượng giao dịch của Ethereum đang tăng nhanh hơn cả Bitcoin

Khối lượng giao dịch của Ethereum đang tăng nhanh hơn cả Bitcoin

Thị trường, Tiền điện tử
Khối lượng giao dịch của Ether (ETH) – tính cả giao ngay và tương lai – đang tăng nhanh hơn khối lượng Bitcoin (BTC), theo The Block Research. Điều này cho thấy các trader đang giao dịch ETH nhiều hơn so với BTC. Một trong những lý do chính có thể đứng sau tình trạng này là sự bùng nổ của tài chính phi tập trung (DeFi) thời gian gần đây. Larry Cermak của The Block đã xem xết tỷ lệ khối lượng giao dịch giao ngay (spot) của cặp ETH/BTC từ các sàn giao dịch tiền điện tử với khối lượng thực và thấy rằng, tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 16% vào tháng 9 năm 2019 lên khoảng 50% hiện nay. Tỷ lệ khối lượng giao dịch giữa Bitcoin và ETH trên các sàn giao dịch lớn. Nguồn: The Block Đối với khối lượng giao dịch tương lai, tỷ lệ của cặp ETH/BTC đã tăng từ khoảng 8% vào tháng 9 năm 2019 lên khoảng...