Thứ Năm, Tháng Năm 19
Shadow

Thẻ: Willy Woo

Willy Woo: Hãy quên các đợt bán tháo tháng 12 trong quá khứ đi vì bull run Bitcoin lần này rất khác

Willy Woo: Hãy quên các đợt bán tháo tháng 12 trong quá khứ đi vì bull run Bitcoin lần này rất khác

Nổi bật, Tin tức
Nhà phân tích on-chain Willy Woo nói rằng chu kỳ tăng và giảm rõ rệt sẽ trở thành dĩ vãng đối với Bitcoin. Trong một cuộc phỏng vấn mới với nhà tổng hợp tin tức Natalie Brunell, Woo nói rằng chu kỳ bốn năm điển hình mà hầu hết các nhà phân tích quan sát thấy trong Bitcoin sẽ được thay thế bằng một “bước đi say sưa” hướng lên, giống như S&P 500 hoặc các chỉ số chứng khoán chính khác. “Theo diễn biến quá khứ thì lịch trình tiếp theo cho thị trường tăng giá này giảm dần vào khoảng tháng 12 trở đi, và hiện tại, dữ liệu on-chain đang nói ngược lại… Bây giờ Bitcoin đang tiến đến Q4, dữ liệu hơi khác so với bất kỳ chu kỳ nào đã qua và nhiều người nghĩ rằng chu kỳ tăng / giảm lần này sẽ vần điệu với quá khứ nhưng nếu xem xét cấu trúc on-chain, nó không nói vậy… Tôi nghĩ rằng đó...