Thứ Sáu, Tháng Một 21
Shadow

Thẻ: Winter of BTC

Bitcoin đang hướng đến quý “ác mộng” nhất kể từ khi thị trường rơi vào tay phe gấu vào năm 2018

Bitcoin đang hướng đến quý “ác mộng” nhất kể từ khi thị trường rơi vào tay phe gấu vào năm 2018

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Sự suy thoái nặng nề của Bitcoin trong thời gian gần đây đã đẩy hiệu suất hoạt động của đồng tiền mã hóa số một thế giới lâm vào tình trạng bế tắc. Bitcoin đang trên đà ghi nhận quý hoạt động tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu xu hướng giảm vào năm 2018. Quý hiện tại cũng dần xác định trở thành quý “ác mộng” thứ hai được ghi nhận đối với Bitcoin trong gần tám năm kể từ đầu năm 2014. Theo dữ liệu từ Skew, Bitcoin hiện đang giảm gần 46% trong quý, quý thấp nhất kể từ quý 1 năm 2018. . Bệ đỡ của Bitcoin luôn nằm phần lớn ở các quỹ đầu tư tổ chức. Nhưng theo báo cáo hàng tuần của CoinShares, các nhà đầu tư tổ chức đã tiếp tục giảm mức độ tiếp xúc với Bitcoin trong tuần thứ sáu liên tiếp, với các sản phẩm đầu tư BTC chỉ di chuyển xung quanh 89 triệu USD trong bảy ngày. Nhìn chung, cá...